Drie cultuurcentra gingen fuseren in de gemeente het Hogeland, dit was de aanleiding voor het laten ontwikkelen van een nieuwe identiteit. We hebben samen met het cultuurcentrum en een klankbordgroep binnen het centrum vanuit de kernwoorden een logo en nieuwe huistijl ontwikkeld én uitgevoerd!

Lees meer