ODBS Nijenstein – Logo, huisstijl en webdesign

ODBS Nijenstein logo en huisstijl

Een huisstijl en website voor een nieuwe school in Groningen

Voor een nieuwe fusieschool, ODBS Nijenstein, van Lauwers en Eems, hebben wij het logo, huisstijl en website ontworpen. ODBS Nijenstein is een kleinschalige daltonschool in Zandeweer. Het is voortgekomen uit een fusie van Daltonschool de Schutsluis uit Oldenzijl en OBS Onnema uit Zandeweer. Samen werden zij ODBS Nijenstein, en dit moest geuit worden in een frisse nieuwe aansprekende huisstijl voor de school.

Omdat de school dus nieuw gevormd moest worden was er ook geen voorgeschiedenis waaruit we inspiratie konden halen. Wel is de naam van de school gekozen omdat er tussen Zandeweer en Oldenzijl een borg heeft gestaan genaamd Nijenstein. Deze naam is door ouders en kinderen gekozen, en werd dan ook breed gedragen. Voor het nieuwe logo leek het ons dan ook leuk om ‘het torentje van Nijenstein’ erin te verwerken. Verder waren de samenwerking van beide scholen en de dalton kernwaarden ook van belang bij de beeldvorming. Ook de huisstijl van het bestuur van L&E moet mooi aansluiten bij het nieuwe logo.

Met dit pakket aan eisen zijn we aan de slag gegaan en uiteindelijk gekomen tot een mooi logo waar mensen zich in kunnen herkennen.

Project details

Klant Lauwers en Eems
Datum april 2015
Skills branding & design
Bekijk live project »

Samenwerking: BasisOnline, website ontwikkeling.

De eerste schetsen voor het logo

De eerste schetsen (door Vita)

Voor het logo van de nieuwe ODBS Nijenstein is het een mooi idee om het torentje van Nijenstein er in te verwerken. Dit is een mooi karakteristiek onderdeel van het het pand waar de school naar vernoemd is. Bij de eerste schetsen was het nog niet duidelijk genoeg dat het om een school ging, het beeldmerk van de toren alleen draagt daar niet genoeg aan bij.
Eerst heb ik ge-experimenteert met de palen van de toegangspoort, maar hier gaat te weinig zeggingskracht van uit.
Om het karakter van de basisschool in het logo te verwerken heb ik uiteindelijk een paar schetsen met kinderfiguren gemaakt en geprobeerd dit toe te passen op de onderdelen van Nijenstein.

Hierdoor kwam ik op de vorm (in silhouet) van het torentje, uitgebeeld door twee kinderen die een poort maken in de lucht.
 Hier uiteindelijk een handreiking van gemaakt omdat dat een sterker beeld geeft i.c.m de naam Nijenstein. Het silhouet wordt dan ook duidelijker.

Het is een mooi beeld omdat het in dit geval het torentje uitbeeldt, maar ook meteen de betekenis van het samengaan van de twee scholen vormgeeft. Samen worden we een, samen zijn we Nijenstein.

 

Van schets naar concept

Op het laatste idee is nog even doorgeschetst zijn er vervolgens verschillende uitwerkingen in de computer gemaakt om te komen tot een gewenste stijl.

De ‘getekende’ versie is speels en heeft een originele eigen sfeer.
De wat strakkere versie is zakelijker, maar kan speels gemaakt d.m.v de font-keuze. Het is daarbij misschien iets duidelijker dat in de negatieve ruimte een torentje staat.

Beide logo’s zijn gebaseerd op hetzelfde idee, hiermee laten we zien dat de uitwerking en stijl erg bepalend kunnen zijn voor de uiteindelijke uitstraling.

Deze pagina’s met schetsen en voorlopige uitwerkingen zijn beoordeeld door een fusiecommissie en n.a.v de feedback van de commissie en van het bestuur zijn we verder gegaan met ontwerpen.

Kleurvoorbeelden logo Nijenstein
Huisstijl uitwerking en kleuren
Huisstijl definitief kleuren

Van concept naar uitwerking

Uit de feedbackrondes bij de fusiecommissie en het bestuur, met dank aan Wiebo Lamain (hij heeft dit proces begeleid), kwam naar voren dat blauw/groen om meerdere redenen een gewenste kleurkeuze was. Het zijn de Dalton kleuren en de kleuren van Lauwers en Eems. De voorkeur ging uit naar een strak vormgegeven logo, met wel een ronde vorm erin (de onderkant). Uiteindelijk zijn we dus gegaan voor het logo waarin de high-five in een soort halfronde onderkant zit, met daar tussenin de afkorting ODBS en de naam van de school: Nijenstein.

 

Huisstijl

Voor de overige huisstijl kleuren hebben we rekening gehouden met waar deze voor ingezet kunnen worden. In het verlengde van de huisstijl lag het ontwerpen van een website. En natuurlijk moet er ook veel geprint worden (brieven aan ouders), nieuwsbrieven gemaakt, rapporten opgesteld en dus moest de huisstijl ook daar toereikend voor zijn. Dit is in onze ogen goed gelukt en we hebben naar tevredenheid dit project kunnen opleveren.

 

 

Nijenstein Tompouce
Opening presentatie Logo gebakjes tompouce
Opening presentatie logo
Voorbeeldfoto kopje/beker nijenstein
Vlag Nijenstein

Webdesign

In de navolging van het ontwerpen van een logo + huisstijl hebben we ook een ontwerp voor een nieuwe website gemaakt. De ontwikkeling van deze website lag in handen van BasisOnline. Aan de hand van hun specificaties hebben we een homepage + vervolgpagina ontworpen die voldeed aan de eisen van het BasisOnline pakket. (Dit is het pakket waar L&E al hun schoolsites in maakt.) Daarnaast hebben we zo veel mogelijk wensen die vanuit de school en het bestuur kwamen opgenomen in het ontwerp.

Nadat het ontwerp eerst was goedgekeurd door BasisOnline hebben we het voorgelegd aan de fusiecommissie en L&E. Dit proces heeft Wiebo Lamain van BWL Advies wederom begeleid en toen ook de goedkeuring vanuit L&E kwam heeft BasisOnline de website ontwikkeld.

Samenwerking met BasisOnline

Omdat we alleen het ontwerp van de site voor onze rekening namen en deze keer niet de ontwikkeling waren we wel gebonden aan een aantal voorwaarden. Gelukkig is de samenwerking en communicatie met BasisOnline is erg prettig en vlot verlopen, en zo konden we een hoop van onze designwensen waarmaken in hun systeem. Er zijn 2 goedgekeurde ontwerpen opgestuurd en de website is keurig opgeleverd.

Daarna hebben we ondersteund met het vullen van de content. Inmiddels draait de site netjes en voorzien we ODBS Nijenstein af en toe van ondersteuning in het werken met BasisOnline. Het is voor ons een pakket geworden waar we inmiddels goed mee uit de voeten kunnen.

 

 

Webdesign Nijenstein voorbeeld in laptop
Nijenstein Homepage ONtwerp
Basisonline logo

Ook een nieuwe huisstijl?

We luisteren graag naar je wensen en geven vrijblijvend een advies voor jouw nieuwe project.

Share This